ADREÇA DE CORREU D'ORETO DOMÉNECH

oretoescola@gmail.com

26 de febrer del 2011

EXAMEN 11 DE MARÇ

Ací teniu el que heu d'anar repassant ja per a l'examen del dia 11 de març.


1. Comprensió del text

a. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
b. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
c. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
d. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al text.
e. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.
f. Identificar les veus del discurs.
g. Identificar i justificar les marques de modalització del text.

2. Anàlisi lingüística del text

a. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores.
b. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present).
c. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques en una oració, mecanismes gramaticals de referència (funció d'un pronom i a què fa referència, si el que és relatiu o conjunció i assenyalar-ne l'antecedent, la dixi personal, social, espacial i temporal).
d. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.

3. Expressió i reflexió crítica

a. Qüestions de literatura

3. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d'acord amb aquesta asseveració? Explica per què.
4. Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l'actualitat? Reflexiona, sobretot, al voltant de les novetats de la tècnica literària i del context sociocultural.
5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.


b. La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per adonar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.

Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un comentari expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc.

Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar un text de característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel·lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc.

Criteris generals d’avaluació

1. Comprensió del text. Puntuació: 3 punts

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)

2. Anàlisi lingüística del text. Puntuació: 3 punts

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)

3. Expressió i reflexió crítica. Puntuació: 4 punts

a) (2 punts)
b) (2 punts)

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.

A continuació, alguns enllaços per saber més sobre els aspectes de literatura fins ara treballats i que entren al proper examen:I ara, vos deixe amb la dona amb el millor físic del món!! Bon cap de setmana!!

8 comentaris:

Carlos ha dit...

Com va el curs? Espere que tot molt bé!

Mare meua ja de exàmens, que ràpid passa el temps i quants bons records (ara ja fora del curs, clar ja,ja,ja).

Una abraçada molt gran Oreto! I ànim i sort per als que tenen que examinar-se!

Carlos Bernabé.

Carlos ha dit...

Uy, m’he menjat escrivint el Hola! Com va tot? xDDD

Un petó Oreto!

ORETO ha dit...

Hola Carlos, me n'alegre molt de saber de tu. Enguany anem una mica més retardats en els continguts, perquè ha costat un poc més d'encarrilar el curs. Però confie que ara, amb l'espenta que hem agafat, farem bona cosa de camí perquè després de la segona avaluació encara tenim un mes de classe fins a Pasqua.
Tu com estàs? L'altre dia van vindre Elena i Núria a visitar-nos i va ser molt agradable.
Espere i desitge que tot el vaja molt bé. Una abraçada.

Anònim ha dit...

Oreto, sóc Esperança. Sols entren els tres temes de literatura que has posat? Els anteriors entren també o no?
Gràcies!

ORETO ha dit...

Hola Esperança, només envegem les preguntes 3, 4, 5 i 6 del temari de literatura. Salutacions!

ORETO ha dit...

Volia dir: només ENTREN

Carlos ha dit...

Hola Oreto!

Perdona’m per tardar tant en contestar-te, es que fa un temps que no toque internet.

Doncs, aleshores encara hi ha temps per encaminar el que falta de curs, no? Teniu l’avantatge que ja estiguen més clars els continguts que donar. Que l’any passat, amb això de la nova PAU ens tenien a tots bojos, professors i alumnes.

Jo vaig ben bé, estic preparant-me el mitjà amb una preparadora i fent un curs de la Fícia d’Elda, també del mitjà. Ara vorem si tinc sort, que està la cosa fotuda ja,ja,ja.

No sabia lo de Nuria i Elena. Araceli, Marina, Sara i jo també vam parlar d’anar. A vore si ens organitzen i us fem una visita.

Bé, doncs, molta sort amb la resta del curs que falta!

Dóna-li salutacions a Juan,Rosa, Tomás, Miguel i Adolfo que crec que son els professors que queden per allí.

Una abraçada i un petó Oreto.

Carlos.

ORETO ha dit...

Me n'alegre molt que les coses et vagen bé, Carlos. Un beset!