ADREÇA DE CORREU D'ORETO DOMÉNECH

oretoescola@gmail.com

6 de març del 2010

EXAMEN PAU 10 DE MARÇ

Harald Metzkes - Gelehrte Frauen (2001)


Ací teniu el que heu de repassar per a l'examen de dimecres que ve. La pròxima classe resoldrem dubtes.


1. Comprensió del text

a. Descriure el tema i les parts bàsiques del text.
b. Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies.
c. Identificar la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text.
d. Identificar el registre (formal/informal) i la varietat geogràfica especificant els trets corresponents que apareixen al text.
e. Identificar recursos expressius o tipogràfics presents al text: metàfora, metonímia, hipèrbole, tipus de lletra, cometes, etc.
f. Identificar les veus del discurs.
g. Identificar i justificar les marques de modalització del text.

2. Anàlisi lingüística del text

a. Qüestions sobre aspectes bàsics de la pronúncia: distinció entre vocals obertes i tancades (o/e), entre consonants sibilants sordes i sonores.
b. Qüestions sobre l’ús dels temps verbals: alteració de les referències temporals d’un fragment (ex.: de present a passat, de passat a present).
c. Qüestions sobre aspectes sintàctics i discursius: identificació de les funcions sintàctiques en una oració, mecanismes gramaticals de referència (funció d'un pronom i a què fa referència, si el que és relatiu o conjunció i assenyalar-ne l'antecedent).
d. Qüestions de lèxic, semàntica, fraseologia i terminologia: definir o donar un sinònim, un antònim, hiperònim o un hipònim de mots o termes extrets del text; explicar (per mitjà d’un sinònim o d’una definició) el significat d’unitats fraseològica extretes del text o generar una frase en què es faça servir correctament mots, termes o unitats fraseològiques extrets del text.

3. Expressió i reflexió crítica

a. Qüestions de literatura

5. Explica en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i amb quins recursos literaris ho fa.
6. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.
8. Explica les característiques més importants de la producció poètica de Salvador Espriu.
11. Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70.
12. Descriu els aspectes més importants de l’obra teatral de Manuel de Pedrolo.
15. Valora la repercussió de l’assaig de Joan Fuster en el context de l’època.

b. La segona qüestió serà oberta, tot i que vinculada amb el text de l’opció triada. En general, servirà perquè l’estudiant produïsca un text (al voltant de 150 paraules) en què mostrarà la seua competència comunicativa i, segons els casos, la seua capacitat per adonar una opinió raonada, per a reelaborar informació pròpia i la que puga fornir-li el text, per a connectar el contingut del text amb lectures i amb experiències pròpies, etc.

Si el text de l’opció triada és literari, aquesta pregunta podrà consistir en un comentari expositiu i argumentatiu sobre algun aspecte que vincule la literatura amb la societat i amb l’experiència personal: reflexió sobre l’adaptació d’alguna obra literària al cinema; reflexió sobre la creació literària personal; reflexió sobre els propis hàbits lectors (literatura, premsa, còmics, etc.); ressenya crítica sobre una lectura; redacció d’un text narratiu connectat amb el contingut del text de l’opció triada i basat en experiències pròpies, etc.

Si el text de l’opció triada no és literari, aquesta pregunta podrà consistir a elaborar un text de característiques i de tema semblants però basat en informació pròpia; valorar el contingut o les opinions del text de l’opció triada; redactar una crònica sobre una pel·lícula de temàtica connectada amb el text de l’opció triada; etc.

Criteris generals d’avaluació

1. Comprensió del text. Puntuació: 3 punts

a) Descriure el tema i les parts bàsiques del text. (1 punt)
b) Resumir el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. (1 punt)
c) (0’5 punts)
d) (0’5 punts)

2. Anàlisi lingüística del text. Puntuació: 3 punts

a) (1 punt): si es desconeix la resposta d’un dels ítems sobre pronunciació, cal deixar-la en blanc, ja que, si la resposta és incorrecta, descompta el valor corresponent.
b) (1 punt)
c) (1 punt)

3. Expressió i reflexió crítica. Puntuació: 4 punts

a) (2 punts)
b) (2 punts)

En els apartats de Comprensió del text i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.

Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.: del home/del home o Castello/Castello, 1 falta; però, del hort/del home o Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0.


10 comentaris:

Carlos ha dit...

Que bé que has posat tot ací ben ordenat, es molt mes fàcil a l’hora de fer el repàs.
Moltes Gracies ^^

ORETO ha dit...

Ànims i tranquil·litat, que ja queda poquet. Besades.

Mario cerdá ha dit...

Gracies per fer un resum de tot el que entra ens fara falta a tots,aixi no mos oblidarem de res...
adeu xD

ORETO ha dit...

Hola Mario! De res, ara fes un bon examen, d'eixos de notassa!

Jesús Guerra ha dit...

Hola Oreto, gràcies per l'esforç d'haver-ho ficat tot al blog per tal que nosaltres ho tinguem més fàcil quan aniguem a estudiar. Fins demà.

Anònim ha dit...

Això, això, moltes gràcies. :)

MReme

Anònim ha dit...

Oreto moltes gràcies per deixar-nos aquest resum de tot =)...
però una pregunteta,la pregunta 11 de literatura eixia??

Samuel

Anònim ha dit...

moltes gràcies per el resum :)
besets ^^

Iris Puertas ;)

ORETO ha dit...

De res, de res... Quants agraïments!! Esteu tranquils i tranquil·les, que ho fareu molt bé.

Ah, per si algú té dubtes, la qüestió 11. "Descriu la renovació teatral del període que va des de la postguerra fins als anys 70" la vaig explicar en la introducció a la pregunta del teatre de Pedrolo i la teniu en el vostre llibre de text.

Fins demà!

ORETO ha dit...

L'art total de Wagner i companyia... us en recordeu??? Ai, els nervis.

Besets